Consultanta de specialitate in accesarea de fonduri nerambursabile

Acasa

Analiza financiara

Analizarea documentelor financiar contabile in vederea stabilirii incadrarii in programul optim de finantare nerambursabila.

Verificarea eligibilitatii firmei

Verificarea eligibilitatii societatii in conformitate cu ghidul programului de finantare nerambursabila.

Scrierea si depunerea proiectului

Solicitarea tuturor informatiilor si documentelor necesare scrierii si depunerii planului de afaceri. Depunerea planului de afaceri si a cererii de finantare catre autoritatile contractante.

Implementarea proiectului

Intocmirea tuturor documentelor necesare contractarii, asistenta pe toata perioada implementarii, depunerea cererii de avans / rambursare / plata.